Beschrijving en doel van het systeem

Het “FOTOMEDICUS” systeem is software die nauw geïntegreerd is met de hardware.
Zijn doel is om artsen specialisten in esthetisch geneeskunde, specialisten in dermatologie en cosmetologie te voorzien van instrumenten die toelaten medische fotodocumentatie te creëren, behandelingsplannen te maken, en medische gevallen te analyseren.

Het systeem is flexibel. Het laat toe te focussen op nemen en verzamelen van foto’s, die de behandeling documenteren en de wijzigingen in het uitzicht van de patiënt weergeven. Anderzijds laat het systeem toe een gedetailleerde beschrijvende medische documentatie bij te houden van de patiënt en van de evolutie van de behandeling.
Het systeem breidt snel uit en biedt momenteel een aantal unieke onderdelen aan zoals :

  • Huidanalyse in de diepte (hyperpigmentatie, spinnenweb-adertjes, beter inzicht in de wijzigingen aan de oppervlakte en sub-oppervlakte van de huid).
  • Planning en beschrijving van de behandeling direct op de foto’s van de patiënt.
  • Module met de realistische simulatie van de resultaten van sommige behandelingen.
  • De mogelijkheid om simultaan gegevens te raadplegen van meerdere computers.
  • Laser indicator voor de afstand tot het onderwerp.
  • Lineaire- en oppervlaktemetingen.

Door aandachtig te luisteren naar de behoeften van ons cliënteel kunnen nieuwe functies toegevoegd worden aan het systeem. De software updates verschaffen gebruikers toegang tot alle nieuwe functies gedurende 24 maanden vanaf de aanschafdatum.

Karakteristieken van het systeem

Hoogwaardige kwaliteit van de beelden

Foto’s die feiten documenteren moeten van hoge technische kwaliteit zijn. Het artistieke moet volledig ondergeschikt blijven aan de getrouwe reproductie van de realiteit. Dit wordt bereikt door het toegepast concept en het optimaal gebruik van de camera.
Belangrijkste elementen zijn:

  • Gebruik de ganse oppervlakte van de beeldsensor door de verticale positie van de camera te registreren.
  • Flits met grote stabiele energie, die onafhankelijk van omgevingsomstandigheden, foto’s met hoog herhalingsvermogen oplevert.
  • Constante kleurtemperatuur van het licht levert een levendige kwaliteitsvolle weergave van de huid.

Standaardisering van de opnames

De voorgestelde regels voor de opnames, leidt tot geminimaliseerde geometrische vervorming, en verzekeren het proces van vergelijking van de foto’s “voor” en “na”. De bijgeleverde vloermat is een soort, altijd zichtbare, gids en maakt het aanpassen van de positie van de patiënt, afhankelijk van het type foto’s, gemakkelijk en betrouwbaar.

Mogelijkheid om een geselecteerde zone van een individuele foto of paren van foto’s op te slaan in een bestand af te drukken voor vergelijkende analyse.

Beelden of delen ervan kunnen afgedrukt worden op formulieren en met het klembord gekopieerd naar andere applicaties. U kan waardevolle documentatie maken voor wetenschappelijke publicaties of rapporten, door geselecteerde zones van afbeeldingen of paren van afbeeldingen in vergelijkende analyse te onderzoeken. Individuele foto’s van sessies of simulaties kunnen ook worden opgeslagen op externe media.

Laser indicator voor de afstand tot het onderwerp

Automatische lasertoepassing, geactiveerd samen met on-line preview, en de speciale mat laten exacte aanpassing van de afstand tussen onderwerp (of lichaamsdelen) en camerasensor toe, conform de voorschriften van het programma. De indicator wordt ook gebruikt om de loodrechte stand van de reflector t.o.v. de centrale positie-as accuraat te fixeren, dit garandeert correcte en reproduceerbare foto’s in de “na” sessies.

Voorwaarden voor identieke en reproduceerbare foto’s “voor” en “na”

De bijzondere constructie van het toestel laat toe reproduceerbare foto’s te nemen tijdens de verschillende sessies en bezoeken. De reproduceerbaarheid is verwerkt in de hard- en software. Hardware componenten zijn de gestandaardiseerde vloermat en de speciaal ontworpen draaistoel. Voor het nemen van foto’s “na” bevat de software de zeer nuttige technische optie ‘Fantoom’ die u toelaat de foto van “na” te zien op de achtergrond van de foto “voor”.

De mogelijkheid om foto’s van alle delen van het lichaam te nemen

Het centrale toestel kan kan worden ingesteld dat het mogelijk is om in zittende houding of in staande houding te werken. Dit geeft de mogelijkheid foto’s van elk deel van het lichaam te nemen, vanuit een willekeurige hoek of hoeken aanbevolen door de normen. Sjablonen en wizards vergemakkelijken het nemen van foto’s van het lichaam van de patiënt of van details van de huid met de close-ups kwaliteit van dermatoscopen.

Importeren van eerder genomen foto’s en foto’s van externe toestellen, dermatoscopen

Men kan een willekeurig aantal afbeeldingen associëren met elke gekozen zone op de huid; met detailbeelden van dermatoscopen, USG, close-ups met polarisatiefilter, enz. Wijzigingen in tijd voor de geselecteerde zones kunnen geregistreerd worden. Het programma vergemakkelijkt het opsporen van nieuwe hyperpigmentatie en huidletsels en geeft volle functionaliteit van het in kaart brengen van de huid.

Snelle evaluatie van de therapie evolutie d.m.v. handige hulpmiddelen om beelden te vergelijken

Het tonen van beelden in parallel (naast elkaar) met snel wisselen in grootte in de hoogste resolutie, het mechanisme van snel verspringende beelden, of de “fantoom” technologie, vergemakkelijken het vergelijken van de beelden en van de vooruitgang van de therapie.

Snel beoordelen van het effect van laserbehandeling van spinneweb-adertjes, beoordelen van hyperpigmentatie, littekens, injecties van botulinum toxine en fillers

Het gebruik van cross-polarisatie met digitale filters laat toe de structuur van hemoglobine of melanine weer te geven; deze is niet zichtbaar bij normaal licht of op beelden genomen met traditionele methoden.

Meten van lengte en oppervlakte van kwetsuren, verkleuringen, rimpels, enz.

De algoritme in de software laat precieze meting toe van de lengte van lineaire kwetsuren. Het is ook mogelijk straal en oppervlakte te berekenen van cirkelvormige kwetsuren of de oppervlakte van kwetsuren met onregelmatige vorm.

De behandeling direct plannen op de foto’s en de mogelijkheid deze af te drukken

De software bevat grafische hulpmiddelen die toelaten om snel, rechtstreeks op de foto’s, de procedure vast te leggen voor de methode van toedienen, dosis en aanwijzingen voor inspuitingen. Visuele planning gebeurt op een aparte weergavelaag, die de inhoud van de foto’s niet beïnvloedt. De laag met behandelingsplan kan steeds verborgen worden, zodat de details van de foto’s volledig zichtbaar zijn. Er kan een behandelingsrapport afgedrukt worden voor goedkeuring of consultatie.

E-documentatie via database

Data van patiënten met beschrijvingen, instructies, foto’s worden automatisch gesorteerd en opgeslagen in een database. Dit bespaart veel tijd voor het organiseren en bijeenbrengen van foto’s en bespoedigt aldus het proces van beslissingen voor behandeling.

Digitale negatieven als bescherming tegen patiënten die klacht neerleggen

Alle foto’s zijn opgeslagen als digitale negatieven, die kunnen gebruikt worden tijdens gerechtelijke procedures, als bewijs tegen aanspraken van patiënten ten opzichte van de arts. Alleen al deze fotografische documentatie van hoge kwaliteit beperkt ten zeerste het gamma klachten van patiënten.

Portfolio mode – tonen van geselecteerde foto’s op anonieme basis

Portfolio mode is makkelijk manier om de eigen verwezenlijkingen te tonen aan een volgende patiënt of tijdens vergaderingen, conferenties en lezingen. Het laat toe om, met toestemming van de patiënt, specifieke gevallen te kiezen voor verdere discussies en presentaties. Het schakelt het per ongeluk tonen van verkeerde beelden en data van patiënten die hun toestemming niet hebben verleend uit. Het programma stelt u in staat de identificeerbare delen van een persoon te bedekken.

Werken met draagbare video-dermatoscoop DermaVid (optioneel)

De Elfo DermaVid draagbare video-dermatoscoop laat toe hoge kwaliteit foto’s van huidletsels, zichtbare en in UV, te maken en ze draadloos te exporteren naar de FotoMedicus database. Die foto’s zijn automatisch gecallibreerd en op schaal zodat de arts volledige controle heeft over lineaire en oppervlakte zones.

Werken met draagbare ultrasone scanner Dramiński Dermamed (optioneel)

Een ultrasone scanner met hoge frequentie maakt snelle beeldvorming van gezonde of zieke huid. Het toestel is zeer nuttig voor dermatologen, cosmetologen, en plastische chirurgen om accuraat de staat van de epidermis, dermis en subcutis van de huid van de patiënt te beoordelen. Beelden worden makkelijk geïmporteerd in de FotoMedicus database en op dezelfde wijze verwerkt als standaard beelden genomen door van het systeem.

Directe toegang tot de database mogelijk vanaf andere computers van het lokaal netwerk (WiFi)

Zeer belangrijk is de mogelijkheid van directe toegang tot gedeelde data in meerdere lokalen, grote zaal of kliniek. Een operator kan iemands persoonlijke informatie invoeren en de beelden ter beschikking stellen van meerdere artsen. Dit bespaart aanzienlijke tijd die de arts toelaat zich meer te concentreren op behandeling en therapie. In het kantoor ingevoerde namen worden automatisch bij het patiëntendossier gevoegd. Het verhoogt de productiviteit.
Het systeem en software kunnen een grote hulp betekenen bij het maken van presentaties, wetenschappelijke studie en onderzoeksprojecten. Het laat toe een complete fotografische documentatie met beschrijvingen te verzamelen. De snelle zoekmogelijkheid laat gemakkelijke date uitwisseling toe met presentatie programma’s, tekstverwerking, enz.
De software van het “FOTOMEDICUS” systeem, alhoewel bestemd voor gebruik met de apparatuur van het systeem, kan ook functioneren als een autonoom product. Het programma kan fotobestanden importeren gemaakt met alle modellen digitale camera’s en met de meeste dermatoscopen. Het kan de totale controle overnemen van de nieuwere modellen van Canon DSLR camera’s. Dit houdt in dat je alleen de software kan aanschaffen; de Canon DSLR via een USB kabel met de computer verbinden en u krijgt een functionaliteit vergelijkbaar met die van het volledige systeem. Het is belangrijk te noteren dat het zeer moeilijk zal zijn om repetitieve foto’s te maken en het onmogelijk is om foto’s met polarisatie te maken.
Speciale fotografische opleiding voor dit toestel is niet nodig.

Opstelling op beperkte plaats

Het ganse werkstation neemt een oppervlakte in van 1 x 2 m