FotoMedicus voorbeelden van filters & gepolariseerd licht

Foto van het huidoppervlak met normaal licht.

Foto van het huidoppervlak met een duidelijke weergave van de bloedvaten met gepolariseerd licht.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht en hemoglobine correctiefilter.

Foto van het huidoppervlak met een duidelijke weergave van bloedvaten met gepolariseerd licht en hemoglobine correctiefilter.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht. Expressieve littekens en nivellering van reflecties.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht en melanine correctiefilter.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht en melanine correctiefilter, om de verkleuring te verbeteren. Expressieve littekens en nivellering van reflecties.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht, na het aanbrengen van een heldere gel op de met de laser behandelde zone.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht na het aanbrengen van een heldere gel op de met de laser behandelde zone. De aangebrachte gel is helemaal niet zichtbaar.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht na het aanbrengen van een heldere gel op de met de laser behandelde zone. De aangebrachte gel is helemaal niet zichtbaar, alleen een karakteristiek erytheem.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht en melanine correctiefilter, vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht en melanine correctiefilter, vóór de behandeling.

Foto gemaakt met normaal licht.

Foto genomen met gepolariseerd licht.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht na de behandeling met een crème. Zichtbaar erytheem.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht na de behandeling met een crème. Zichtbaar erytheem.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht en melanine correctiefilter, vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met normaal licht en melanine correctiefilter, vóór de behandeling.

Foto van het huidoppervlak met gepolariseerd licht en melanine correctiefilter, vóór de behandeling. De aanwezigheid van sproeten is duidelijk zichtbaar.

Foto van de persoon vóór de behandeling.

Foto van de persoon na de behandeling. De met laser bewerkte zones zijn duidelijk zichtbaar.

Fragment van een foto van een persoon voor de behandeling.

Een fragment van een foto van de persoon  na de behandeling. De met laser bewerkte zones zijn duidelijk zichtbaar.